Home Slide 1

velkommen tikilluarit

Velkommen til Aalborg - en pjece

Download pjecen "Velkommen til Aalborg"

Det Grønlandske Hus i Aalborg har i samarbejde med Aalborg Kommune lavet en velkomstpjece til nytilflyttede grønlændere i Aalborg kommune. Her kan du finde information om, hvor du skal henvende dig i Aalborg Kommune, og hvilke rettigheder du har.

Download pjecen her eller få et trykt eksemplar i Det Grønlandske Hus.

Velkommen Til Aalborg