Socialfaglig Konsulent søges til Det Grønlandske Hus i Aalborg

Det Grønlandske Hus består bl.a. af en socialafdeling, hvis primære opgave er at rådgive herboende grønlændere. Husets socialafdeling har ikke økonomisk og lovmæssig myndighed, og opgaverne består udover traditionelt socialrådgiverarbejde også af at metodeudvikle og styrke husets socialfaglige profil. Vi søger en socialrådgiver til tiltrædelse hurtigst muligt.

Opgaver:

 • Drive åben rådgivning for herboende grønlændere, herunder henvisning til relevante myndigheder
 • Konsulentbistand til offentlige myndigheder
 • Brobygning mellem danske og grønlandske myndigheder, institutioner og enkeltpersoner
 • Udvikling af sociale projekter
 • Fungere som bisidder
 • Metodeudvikling
 • Koordinere Det Grønlandske Hus sociale indsats i. f.t. eksterne samarbejdspartnere
 • Fundraising
 • Igangsætning af frivilligt arbejde
 • Afholdelse af undervisning og foredrag om grønlandske forhold og kultur for samarbejdspartnere
 • Udarbejdelse af evalueringer og afrapporteringer

Ansøgerprofil:

 • Uddannet som Socialrådgiver
 • Kendskab til det grønlandske samfund
 • Kendskab til det danske sociale system
 • Fleksibel, samarbejdsorienteret og selvstændig

Se opslaget som PDF

Ansøgningen sendes pr. mail til aalborg@dgh-aalborg.dk

Ansøgningsfrist mandag den 6. november 2017, kl. 12.00.

De afholdes jobsamtaler i uge 47.

Kontaktperson Per Hjelm Hansen, phh@dgh-aalborg.dk