Så er Tamassa flyttet til Vesterbro 79 og bliver til Tamatta

Så er Tamassa flyttet til Vesterbro 79 og hedder nu Tamatta. Vi holder begrænset åbnet og beder alle som kommer om forståelse for vores noget kaotiske forhold indtil vi kommer på plads. Alle er meget velkomme til at give en hånd med til oprydning og midlertidig indretning.

De nye midlertidige åbningstider bliver frem til ferien mandag, onsdag, torsdag og fredag fra kl. 11.00 - 15.00 og tirsdag fra kl. 12.00 - 15.00

Efter godt 37 år siger Jonathan farvel

Det der startede som et vikariat blev til 37 år og 8 måneder som uddannelses- og efterskolevejleder her i Det Grønlandske Hus i Aalborg. Men nu har Jonathan Johnsen besluttet, at hans dagligdag her i huset skal byttes ud med pensionstilværelsen. 

Derfor sagde vi tirsdag d. 12/6 farvel til Jonathan som kollega, men håber pensionisten Jonathan stadig vil være en del af huset, for vi kan slet ikke undvære ham og hans store viden om husets historie. 

  

HUSK musikfestival d. 11/5

Grønlandsk musikfestival arrangeret af NUKIGA og Det Grønlandske Hus i Aalborg på Studenterhuset i Aalborg.
Her vil du kunne opleve Small Time Giants, NINA, Da Bartali Crew, og Nick Ørbæk, få følgeskab af Ulf Fleischer.

Pris: Forsalg: 100 kr. + gebyr (online) / I døren: 150 kr.
Billetsalg både online og butikken i Det Grønlandske Hus i Aalborg.

Læs mere her

 

.

Ny medarbejder

Jeg er uddannet socialrådgiver fra Aalborg Universitet. Jeg kommer fra en stilling ved Anbringelsesrådgivningen i Mariager fjord Kommune, hvor jeg arbejdede med og for børn, deres biologiske forældre og plejeforældre.

Jeg er født og opvokset på Jyllands Vestkyst, nu bor jeg i Aalborg C.

Jeg er gift med Adam. Jeg har to døtre; Sofie og Liv My, en svigersøn; Emil og et lille barnebarn der hedder Karla.

Jeg holder meget af Vesterhavet og brølende stormvejr, især hvis jeg sidder indenfor og kigger ud på det.

Farvel til Direktøren

Direktør for Det Grønlandske Hus i Aalborg Søren Stach Nielsen har valgt at opsige sin stilling i huset til fratrædelse den 1. maj 2018.

Søren har i perioden været en innovativ Direktør, der blandt andet har været primus motor i flytningen af huset fra Grønlandskvarteret til en central beliggenhed i Aalborg midtby, hvilket har bidraget til husets synlighed og tilgængelighed.

Søren har været medvirkende til at etablere visionen om Det Nye Grønlandske Hus, som vi glæder os til at kunne præsentere.

I Det Nye Grønlandske Hus vil vi kunne samle aktiviteterne, så huset bliver endnu mere dynamisk og levende til glæde for de grønlandske borgere i Nordjylland.

Søren har været ansat i Det Grønlandske Hus siden 1. august 2014.

Stillingen som Direktør for Det Grønlandske Hus i Aalborg opslås og besættes hurtigst muligt.

Bestyrelse

Der er nu udpeget medlemmer til Bestyrelsen af Det Grønlandske Hus i Aalborg. Bestyrelsen skal fungere i perioden 2018 til udgangen af 2021. 

D. 9. marts 2018 mødtes bestyrelsen, hvor den blev konstitueret med formand Otto Albrechtsen (Udpeget af Naalakkersuisut) og næstformand Anna Lynge
(Udpeget af De Grønlandske Foreninger i Nordjylland.)

Se hele bestyrelsen her

 

Varer i butikken

Vi har i Det Grønlandske Hus gennem den seneste tid haft problemer med at få kontinuerlige leverancer af Proviant fra Grønland til salg i vores butik, hvilket har afstedkommet, at fryserne i perioder har været tomme.
Vi skal fra det Grønlandske Hus beklage dette. Samtidig skal vi understrege, at de problematikker, som ligger til grund herfor, er ude af vore hænder. De firmaer, vi handler med, har været udgået for varer, og der har der været store problemer med at få leveret v...arerne herned med Royal Arctic Line.
Vi bestræber os på altid at have grønlandsk proviant i fryserne, men må også gøre klart, at vi ikke har forpligtet os på en forsyningsgaranti i forhold til dette.
I øjeblikket er vi velforsynede, og der er også nye leverancer undervejs fra Grønland.
Så vel mødt til en god handel i Det Grønlandske Hus!

Piffissami kingullermi kalaallit illuani ajornartorsiutigisimavarput kalaallit nunaanniit kalaaliminernik nassiussuisarneq ajornartorsiutaasimammat, pisiniarfitsinnilu kalaaliminernit ataavartumik nioqquteqarnerput qerititsiviillu imaqartannginnerannut peqqutaasimapput
Pissutsinullu taakkununnga pisunut Kalaallit Illuaniit ajuusaarutigaarput. Taannalu ilutigalugu erseqqissarusupparput taakkua ajornartorsiutit peqqutaaqataammata Kalaallit Illuata avataani sullissisuniit.
suliffeqarfiit niuerfigut nioqqutissaminnit nunguuttortarsimanerat annertuumillu ajornartorsiutigisimavarput nioqqutissanik maanga Kalaallit Nunaaniit Royal Artic Linemiit nassiussuineq.
Ilungersuutigiuarparpullu kalaaliminernit qerititsivimmiittuuteqartuaannarnissarput, kisiannilu erseqqissarusupparput pisussaaffiginnginnatsigu nioqquteqarnitsinnut tunuliaquteqannginnatta pilersuisussaatitaanermut.
Maannakkorluinnaq puisip neqaanik aalisakkanillu peqarluarpugut, nioqqutissallu nutaat Kalaallit Nunaaniit ingerlaarput.
Kalaallit Illuanut ornigulluarisi niuerluarisilu!

Tak for stor interesse til borgermødet

Vi vil gerne takke for den store interesse, der var omkring  borgermødet vedrørende det nye Grønlandske Hus mandag den 5. marts 2018. Der var fremmødt 38 borgere, og der var en stor tale og diskussionslyst. Der kom mange fine ideer og tiltag blandt andet i. f. t Tamassas kommende indflytning på Vesterbro 79 samt input vedr. foreningernes mulighed for at kunne bruge husets faciliteter fremover.

Vi glæder os til den videre proces og til at kunne præsentere det nye hus til sommeren 2018. I vil løbende kunne følge med i udviklingen på hjemmesiden samt på facebook. 

 

Innuttaasunut qaaqqusissut/Borgermøde

Innuttaasunut qaaqqusissut Ataasinngorneq 5. marts nal. 16-18/ Indbydelse til Borgermøde Mandag den 5. marts kl. 16-18

Aalajangerneqarpoq 1. juli 2018-miit Kalaallit Illuata Aalborg-imiittup neqeroorutini tamaasa illumi Vesterbro 79, Aalborg-mi ataatsimoortilerlugit katersussagai.

Tamanna aalajangiunneqarpoq arlalitsigut isumaliutigereerlugu. Siullerpaamik kissaatigineqarpoq illup erseqqarissumik ilisarnaateqarluni malunnaateqartinnissaa aammalu kalaallinut innuttaasunullu Nordjyllandimiittunut kalaallinik soqutigisaqartunut sapinngisamik amerlasuunit ilisimaneqarluni atorluarneqarnissaa. Aammattaaq illup neqeroorutai ineriartortinneqassasut tamakkiinerusumik innuttaasut kalaallit Nordjyllandimiittut pisariaqartitaannut tulluarsarneqarlutik.

1. juli-p kingorna makkua illup suliaanut ilaassapput soorlu, isumaginninnermut siunnersuisarfik, ilinniagaqarniarnermut siunnersuisarfik, kalaallinut inuusuttunut pilersaarusiorfik, katisimaarfik Tamassa, kalaaliminernik pisiniarfik, kulturip aqqani cafè, sannaviit uummaarissut aamma ataatsimmiinnerni atortut kalaallit peqatigiiffiisa atorsinnaasaat.  Tamakku neqeroorutit assigiinngitsut illumi ataatsimut katersorunik annertuumik suleqatigiillualersitsisinnaapput aammalu ajunngitsumik sunniuteqarsinnaallutik.

Matumunnga atatillugu Kalaallit Illuata isummat isumassarsiallu pilersaarummut uunga aallaaviusinnaasut tusarusukkaluarpai innuttaasunit kalaallinit aammalu innuttaasunit Nordjyllandimiittunit kalaallinik soqutigisaqartunit.

Taamaattumik innuttaasunik ataatsimiititsisoqassaaq.

 Ataasinngorneq 5. marts nal. 16-18

Kalaallit Illuanni

Vesterbro 79, Aalborg

Neriuppugut amerlasuut takkukkumaartut isumassarsianik siunnersuutinillu matumunnga pilersaarummut immersueqataajartorlutik.

Siunnerfigaarput Kalaallit Illuat nutaaq Inuiattut ullorsiornermut atatillugu ulloq 21. juni ilassinninnikkut ilisaritissallugu.

Aggialluarisi!

 

Det er besluttet at Det Grønlandske Hus i Aalborg fra den 1. juli 2018 samler alle sine tilbud under et tag i huset på adressen Vesterbro 79, Aalborg.

Denne beslutning er truffet ud fra flere overvejelser. Først og fremmest er det et ønske at huset bliver tydeligt profileret og kommer til kendskab og gavn for flest mulige grønlandske og grønlandsk interesserede borgere i Nordjylland. Endvidere at husets tilbud udvikles og optimeres så de falder endnu mere i tråd med de behov som er hos grønlandske borgere med ophold i Nordjylland.

Huset vil efter 1. juli rumme funktioner som socialvejledning, uddannelsesvejledning, projekt for unge grønlændere, samlingsstedet Tamassa, butik med grønlandske varesortiment, kulturcafe, kreative værksteder og mødefaciliteter for grønlandske foreninger. De forskellige tilbud vil, når de samles i et hus, i langt højere grad kunne samarbejde og få nogle gode effekter ud af det.

Det Grønlandske Hus vil i denne sammenhæng gerne høre ideer og inspiration til denne proces fra grønlandske borgere og grønlandsk interesserede borgere i Nordjylland. Derfor afholdes et borgermøde

Mandag den 5. marts kl. 16-18 i

Det Grønlandske Hus i Aalborg

Vesterbro 79, Aalborg

Vi håber at mange vil møde op og komme med inspiration og gode råd til denne proces.

Vi sigter på at det Nye Grønlandske Hus kan præsenteres ved en reception i. f. m Nationaldagen den 21. juni.

Vel mødt!

Kommende ændringer

I den senere tid har Det Grønlandske Hus i Aalborg (DGH) oplevet en øget interesse og brug af dets tilbud inden for både uddannelses- og socialafdelingen. Dette kombineret med at Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen i Aalborg Kommune til flere møder har givet udtryk for, at de er i gang med at ændre deres servicering for herboende grønlændere, giver DGH anledning til at revurdere hvordan man skal agere i fremtiden.

I den forbindelse har ledelsen set på muligheder for forandring af strukturen og arbejdsgangene i DGH i Aalborg og den fremtidige organisering. Disse har primært haft afsæt i et ønske, om at DGH bliver mere tydelig i sin profil og kerneydelser, i forhold til de grønlandske borgere som Huset skal servicere og som gør brug af Huset.

En måde at gøre dette på er at samle Husets aktiviteter under et tag. Dette betyder at man vil kunne bruge de samlede personaleresurser på en bedre og mere effektiv måde. Som det er i dag er Huset og dets arbejdsgange ikke samlet, da samlingsstedet Tamassa ligger på en anden lokation i Aalborg bymidte.

Endvidere vil der kunne blive et bedre sammenspil mellem de forskellige arbejdssteder og afdelinger. Man vil kunne opnå nogle gode synergieffekter for eksempel mellem Socialafdeling og uddannelses afdeling. Også i de enkelte afdelinger vil der kunne blive mere intensive og forbedrede samarbejder mellem Tamassa, Inklusionsprojektet og Åben Rådgivning, der i dag er opdelt.

Dette betyder at der i højere grad skal være en fokus på de Sociale og Uddannelsesmæssige perspektiver i Husets daglige virke, som er Husets kerneydelser.

Tager vi en samlet vurdering af Husets virke efter det år der er gået, efter fraflytningen af Umanakvej, er det tydeligt at de grønlandske borgeres brug af de nye lokaliteter på Vesterbro 79, ikke er steget mærkbart, som det oprindeligt var tanken og ønsket. Huset er ganske vidst blevet mere synliggjort, borgerne i Aalborg by er blevet mere opmærksomme på DGH, mens de grønlandske borgere og ikke mindst de studerende, har ytret at flytningen ikke har haft en større effekt. Vi forventer en samling af aktiviteterne vil have en positiv effekt på brugen af DGH.

Baggrunden for ovenstående strukturændring, betyder en ændring for de lejere som er i DGH i dag. DGH får ved Tamassas fraflytning fra Aagade brug for at kunne råde over samtlige etagemeter på Vesterbro 79 og lejemålene er derfor opsagt til ophør fra 1. juni 2018. DGH har oplevet et godt samarbejde med lejerne og forventer også dette kan forsætte til trods for fraflytningen.

Der vil i løbet af foråret blive afholdt et informationsmøde for grønlandske borgere i Nordjylland, hvor der vil blive redegjort nærmere for hvordan den nye organisering vil forme sig.

 

Søren Stach Nielsen

Direktør

Det Grønlandske Hus i Aalborg

 

 

Se eller download opslaget som PDF ved at klikke her. 

 
aalborg_gronlandskehus__logo_hires.png
 

Avalaks Generalforsamling

Kære AVALAK'kere, medlemmer og studerende

Det er blevet tid og du er inviteret til AVALAK’s årlige ordinære generalforsamling 2017!

Der vil hertil være snacks, frokost, middag og fest efter generalforsamlingen!

Alle er velkommen til at deltage – uanset om man er medlem, også hvis man ikke er medlem endnu.

Dato: Lørdag d. 4. November Kl. 11:00
Sted: Det Grønlandske Hus i Aarhus, Dalgas Avenue 52, 8000 Aarhus C

Tilmedlingsfrist: 28. Oktober 2017

Tilmelding kan ske ved at klikke her

Se oplægget på Facebook ved at klikke her

Ny bekendtgørelse om uddannelsesstøtte

Pr. 1. august 2017 trådte ny bekendtgørelse om uddannelsesstøtte i kraft.

Nogle af de væsentligste ændringer strammer op på regler om feriefrirejser.

Andre væsentlige ændringer er blandt andet stramninger i forbindelse med antal uddannelser, man kan få støtte til, samt stramninger i forbindelse med ekstraundervisning.

Til gengæld åbner den bl.a. mulighed for at give støtte til fjernundervisning, og stipendium bliver forudbetalt.

Den nye bekendtgørelse kan læses her: http://sunngu.gl/da/Uddannelsesstoette/Inatsisit