Åben Rådgivning

Vi tilbyder åben rådgivning til grønlændere med ophold i Danmark.

Bor du i Region Nordjylland, eller befinder du dig her af andre årsager, kan du benytte dig af Det Grønlandske Hus’ åbne rådgivning. Her tilbyder de Socialfaglige Konsulenter; Ane Lundblad Bengtsen, Per Hjelm Hansen og Lisbeth Døssing vejledning og rådgivning om sociale spørgsmål. De Socialfaglige Konsulenter kan træffes i husets åbningstider. Det er dog bedst at ringe i forvejen og bestille tid, så du er sikker på at komme til.

Vi kan bl.a. hjælpe dig med:

  • at finde ud af det danske samfund

  • at få kontakt til andre grønlændere

  • at få etableret kontakt til det sociale system

  • at forklare breve fra det offentlige

  • at bisidde i f.eks. juridiske eller sociale sammenhæng

Derudover kan vi tilbyde tolkning, hvis du har problemer med at forstå eller blive forstået hos lægen, sociale myndigheder eller andre. Vi har naturligvis tavshedspligt. Vi gør opmærksom på, at vi ingen myndigheds-funktion har, ligesom vi heller ikke har mulighed for at bevilge økonomisk hjælp.

I vores åbne rådgivning yder vi også konsultativ bistand til kommuner og andre offentlige myndigheder i sociale spørgsmål vedrørende grønlændere. Samarbejdspartnere kan kontakte os i forbindelse med formidling af støttepersoner til grønlændere med særlige behov. På den måde håber vi at kunne udbrede kendskabet til den grønlandske kultur, skabe større forståelse for vores grønlandske medborgere og dermed lette det sociale arbejde.