"Alle bør vide mere om Grønland", siger mange. Vi gør noget ved det!

Det Grønlandske Hus  flytter Streetfood vognen, Skoletjensten  og en stor del af personalet  ned til Børnekarneval 2019 .

Sammen vil vi fortælle om Grønland, lege grønlandsk inspirerede lege, spise ”grønlandske madpakker” og ikke mindst hygge os sammen med en mase nysgerrige børn.

Vær med til at vise verden Grønland, køb en sund grønlandsk madpakke, hør om den grønlandske tradition Mitaartut - og lav din egen rædselsvækkende maske.  

Det Grønlandske Hus er klar til leg i Kildeparken lørdag d. 18.5.19 fra kl 10:00. Du er mere end velkommen til at lege med.

Du kan læse mere om Aalborg Børnekarneval her.

Kvan-tur til Egholm

Tag med os på kvan-tur til Egholm torsdag d. 16.5.19.

Vi pakker madkurvene og tager afsted fra Tamatta kl. 11 - og er tilbage i Det Grønlandske Hus senest kl. 16.

Alle er velkomne.

Hvis vejret igen bliver gråt og vådt aflyser vi. Kontakt evt. Debora på dagen hvis du er i tvivl.

FOTO: Karna Maj

Store Bededag er "Store Hvededag". Invitation til skør tradition

Store Bededag er "Store Hvede Dag". Vi bager og spiser naturligvis hveder dagen før. Der er kaffe, the og varme hveder i Det Grønlandske Hus fra 14:00. Alle er velkomne.

At spise varme hveder aftenen før Store Bededag er en skik, som har været kendt siden midten af 1800-tallet. Dengang var hvedebrød en særligt fin spise, som var forbeholdt festdage og specielle lejligheder.

Store Bededag var en dag, hvor man ikke måtte arbejde før gudstjenesterne var overstået. Det gjaldt naturligvis også for bageren, der ikke kunne bage i de tidlige morgentimer. Derfor blev der bagt hvedeknopper aftenen før.

Så kunne man købe dem om aftenen, og skærme dem over, varme dem og spise dem næste dag. Hver knop gav to tvebakker eller "hveder". Men i stedet blev skikken, at man spiste de friskbagte, sprøde - og måske endda lune - hveder samme aften, som de var blevet købt (Kilde Natmus.dk).

Vil du bage hveder selv? Du får nem og lækker opskrift her

Det Grønlandske Hus er - som de fleste alle andre - institutioner lukket Store Bededag (17.5.19.)

Foto: Ude og Hjemme.

Folketingimut Kalaallit Nunaanni qinersinissamut nalunaarut 


KALAALLIT NUNAANNI NAALAGAAFFIUP SINNIISUA meddeler;

 Folketingimut Kalaallit Nunaanni qinersinissamut nalunaarut 

Kunngip Ammasumik Allagai maajip 7-iani 2019-imeersut naapertorlugit Folketingimut Kalaallit Nunaanni qinersisoqassasoq aalajangiunneqarpoq 

Pingasunngorneq ulloq 5. juni 2019 nal. 09.00-20.00 

Aamma nalunaarummi nr. 845 21. december 1988-imeersumi §27, imm. 1 naapertorlugu, kingorna inatsisikkut nr. 877-ikkut 24. november 1993-imeersukkut aamma inatsisikkut nr. 822-kkut 25. november 1998-imeersukkut allanngortinneqartumi qinigassanngortitsissutit tunniunnissaat arfininngorneq ulloq 25. maj 2019 nal. 12.00–imut killilerneqarpoq, piffissarlu taanna killigalugu qinigassanngortitsissutit qinersinermi siulersuisunut tunniunneqarsinnaapput. 

Bekendtgørelse om afholdelse af valg i Grønland til Folketinget 

I medfør af Kongeligt Åbent Brev af 7. maj 2019 fastsættes afholdelsen af valg i Grønland til Folketinget til 

Onsdag d. 5. juni 2019 fra kl. 09.00-20.00 

Samtidig fastsættes i henhold til § 27, stk. 1, i lov nr. 845 af 21. december 1988 om folketingsvalg i Grønland med senere ændringer, der følger af lov nr. 877 af 24. november 1993 og lov nr. 822 af 25. november 1998, fristen for indlevering af kandidatanmeldelser til lørdag d. 25. maj 2019 kl. 12.00, indtil hvilket tidspunkt kandidatanmeldelser kan indleveres til en valgbestyrelse. 

KALAALLIT NUNAANNI NAALAGAAFFIUP SINNIISUA, Nuuk, ulloq 7. maj 2019. 

RIGSOMBUDSMANDEN I GRØNLAND, Nuuk, den 7. maj 2019. 

Alle der kan, bør stemme. Også dig der er på ferie i Danmark


 Onsdag den 5. juni 2019 - samme dag som i Danmark - afholdes der folketingsvalg i Grønland. 

Alle vælgere der har bopæl i Danmark får som altid en stemmeseddel tilsendt, men vælgere med bopæl i Grønland, der opholder sig i Danmark, kan også stemme i Danmark - dog i form af en “brevstemme” til folketingsvalget i Grønland i enhver kommune her i landet på de steder, hvor enhver vælger kan brevstemme, dvs. som regel på borgerservicecenteret m.v., eller hos en stemmemodtager.

Da brevstemmerne skal være fremme hos afstemningsledere i Grønland inden kl. 9 på afstemningsdagen, bør vælgere med fast bopæl i områder af Grønland, hvor postgangen ikke kan betragtes som regelmæssig, brevstemme snarest muligt, også selv om bekendtgørelsen af kandidater til folketingsvalg i Grønland endnu ikke er sket. Ønsker man at stemme personligt, har man mulighed for eventuelt at brevstemme igen, når fortegnelsen over kandidater til folketingsvalg i Grønland er bekendtgjort. Det vil da være den sidst afgivne brevstemme fremkommet inden kl. 9 på afstemningsdagen, som tages i betragtning. 

Kvindegruppen holder ferie

Kvindegruppen tager på sommerferie nu.

Vi er tilbage til august - og du er velkommen til at være med.

Kvindegruppen er for dig der har lyst til at være sammen, tale med og lytte til andre kvinder.

Vi glædes med hinanden når livet går godt, vi støtter hinanden når livet gør ondt.

Gruppen er ikke terapi, - men vi passer på hinanden. I kvindegruppen taler vi både grønlandsk og dansk.

Hvis du vil være med - eller bare vide mere: kontakt Lisbeth i Det Grønlandske Hus på telf.: 61 43 88 32.

Dejligt besøg af Foreningen Norden

Det er altid dejligt at få gæster, - og Det Grønlandske Hus byder alle velkomne.

45 medlemmer fra Foreningen Nordens nordjyske kreds kom tirsdag til kaffe, smagsprøver på grønlandsk inspireret mad og ny viden om Grønland, Det Grønlandske Hus og vores arbejde.

Vi siger tak for besøget og takoqqissaagut.

Hvis din forening har lyst til at besøge huset og bliver klogere på Grønland, Det Grønlandske Hus og vores arbejde er du også velkommen.

Kontakt os på 98146800 for yderligere information.

Flot anerkendelse til de unge i Arctic Street Food

Rotary Vestre har valgt at støtte Arctic Street Food hele 2019.

Rotary Vestre har allereden nu samlet 60.000 kroner ind, og vil desuden søge Hjælpefonden om tilskud til sponsoratet , så det samlede Rotary bidrag bliver 120.000 kroner.

Rotary Vestres donation er øremærket til professionel indretning af Arctic Street Foods madvogn, så den kan opfylde alle krav i forhold til såvel hygiejne som arbejdssikkerhed.

Men donationen er andet og meget mere end imødekommelse paragaffer og regler.

Donationen er en kæmpe anerkende af de unges vedholdende arbejde og indsats. Det er vi takkenemmelige for og det betyder al verden for både deltagere som ansatte.

Åben Rådgivning. Nu også i Frederikshavn

Åben Rådgivning udvider servicen. Rådgivningen vil være i Frederikshavn den første torsdag i måneden. Vi er i Frederikshavn første gang i morgen fra kl. 11:00 til 15:00.

Du finder den åbne rådgivning på adressen; Hånbækvej 32A. Hvor vi har et lokale i visitationen i Ungeenheden. lokalet hedder "touch down".

Du kan med fordel bestille tid hos rådgiverne. Kontakt Lisbeth 61438832, eller Per 30957968. Du er også velkommen til at komme uden aftale, men du må dog forvendte at der vil være en kortere ventetid.


Læs mere om vores åbne rådgivning her.