Pas på din dåbsattest. En ny koster nu 150 kr.

Pas godt på din dåbsattest, en ny koster nu 150 kroner.

Bispeembedet/Biskopeqarfik, Grønland har besluttet at det nu skal koste 150 kr. at få en ny dåbsattest udskrevet.

Vi hjælper dig fortsat gerne med at anmode om en ny dåbsattest, - men det er dig selv der skal betale gebyret til bispeembedet.

Hvis du vil vide mere om de nye grønlandske 
betalingsregler, - se vejledningen .

Bispeembedet skriver om de nye betalingsregler:

Pr. 01. april 2019 skal der betales kr. 150,- for genudstedelse af attester fra folkekirken. Grønlandsk/engelsk-sprogede attester koster altid kr. 150,-. På samme tidspunkt indføres gebyrbetaling for de fleste navneændringer foretaget i Grønland. Navneændringer foretaget i Danmark, eller af Rigsombudsmanden i Grønland, er fortsat ikke omfattet af den nye grønlandske betalingsmodel.

 

Der kan læses mere om fremgangsmåden i de tilhørende vejledninger (grønlandsk/dansk) på Sullissivik.gl.

 Inussiarnersumik inuulluaqqusivunga/Best Regards/Med venlig hilsen

Morten Nornild

 Stiftskontorchef

Biskopeqarfik/Bishop´s Office/Bispeembedet