Fælles indsats skal sikre bedre uddannelsesforløb for elever i grønlandsk 9. kl.

Aalborg kommune, HF&VUC NORD og Det Grønlandske Hus arbejder sammen for at sikre dig det bedst mulige studieforløb i HF&VUC NORDs 9. klasse for grønlændere.

Målet med den fælles indsats er at sikre dig den støtte og rådgivning du evt. kan få brug for under uddannelsesforløbet, så du kommer hel og sikkert igennem.

Hvad får du når du vælger at tage en 9. klasse for grønlændere?

HF&VUC NORD tilbyder 9. klasse for grønlændere over 25 år i et trygt og fællesskabsorienteret studiemiljø.

Det tager ét år at tage 9. klasse - og forløbet varer fra august 2019 til juni 2020. HF&VUC NORD og Aalborg kommune samarbejder med Det grønlandske hus om økonomiske og sociale forhold.

I klassen får du undervisning i dansk som andet sprog, matematik og engelsk. Du får også introducerende undervisning i it og naturvidenskab. En 9. klasse på VUC er adgangsgivende til en erhvervsuddannelse og 10. klasse.

Tager du en 9. klasse for grønlændere får du klasselærere og studievejledere, der har et særligt kendskab til de udfordringer, som grønlandske kursister kan opleve - både fagligt, socialt og kulturelt. Derfor kan du forvente at få løbende individuel og fælles vejledning i tilknytning til forløbet.

Hvis du har behov for yderligere støtte har Aalborg kommune ansat Julie Bødker som uddannelseskonsulent. Julie har arbejdsplads i Det Grønlandske Hus. Julie er mentor og tovholder, og hun vil blandt andet være behjælpelig med at søge bostøtte, bolig, misbrugsbehandling, anden form for behandling i sundhedsvæsnet, dit samarbejde med jobcenteret, UU vejleder m.v.

Hvem kan optages?

Voksne over 25 år med grønlandsk baggrund, som har lyst til at gå i skole hver dag fra kl. 8-13.25, hvilket svarer til 30 lektioner om ugen i en fast klasse med max 25 kursister.

Tilmelding

For at blive tilmeldt skal du til samtale ved en studievejleder på HF&VUC Nord.

Du kan bestille en tid via HF&VUC NORD www. hfvucnord.dk, eller ved at komme forbi i studievejledningens åbningstid: mandag-fredag 8.00-13.00. .

Hvis du har spørgsmål, behov for yderligere information - eller blot brug for hjælp til f.eks at aftale samtalen med HF&VUC Nord er du er velkommen til at kontakte uddannelseskoordinator Julie Bødker i Det Grønlandske Hus, eller på telefon: 30957963

Økonomi

Prisen for uddannelsen er 600 kr.

Du er SU-berettiget under forløbet, hvis du overholder mødepligt og krav til studieaktivitet

Start

August 2019 med afsluttende eksamen juni 2020