Nye regler om grønlandsk kørekort i Danmark

Der er kommet ny bekendtgørelse d. 27. august, som beskriver, at hvis indehaveren af et grønlandsk kørekort kan dokumentere at have gennemført 2 lektioner i Danmark, kan kørekortet sidestilles med dansk kørekort.

Det kræver en udfyldelse af en blanket, som skal udfyldes af kørekortindehaveren og kørelæreren. Blanketten kan findes via dette link.

Læs om ændringerne på Færdselsstyrelsens hjemmeside her. Hele bekendtgørelsen kan læses via dette link under ‘Kapitel 13: Færøske, grønlandske og udenlandske kørekort’.

Læs også om de nye regler i nyhedsartiklen her.