Juullilernerani ikiuutit / Julehjælp

Julen er en ganske særlig tid, hvor vi alle gerne vil gøre det bedste for vores familier og vores nærmeste.

For nogle kan det imidlertid være vanskeligt at finde penge til julens mad og gaver, i den situation er der måske hjælp at hente.

Der findes mange muligheder for at søge om julehjælp. Denne liste er ikke udtømmende,, der kan findes andre muligheder netop i det område hvor du bor.

OBS mange julelegater/stipendier søges online.

 Vær opmærksom på at nogle foreninger har ansøgningsfrist midt i november. 

Hvis du har vanskeligt ved selv at søge hjælpen, - er du velkommen i Det Grønlandske Hus. Vi vil meget gerne hjælpe dig.

Julekurv.nu

Et tilbud til økonomisk trængte familier og enlige forsørgere i hele nordjylland. Der er også mulighed for udbringning, hvis man af forskellige årsager ikke selv har mulighed for at hente på den angivne dag. Hjælpen består af madvarer til julemiddag samt gaver til børn (gaver tilbørn er kun ved afhentning).

Ansøgningsfrist fra d. 1. nov – 7. dec.

http://julekurv.nu/

 

Dansk folkehjælp

Familierne, der modtager julehjælp, skal være enlige forsørgere på overførselsindkomst og have hjemmeboende børn under 18 år. Ansøgningerne verificeret af de sociale myndigheder i kommunerne, så de er sikre på, at det er dem, der trænger mest, der får.

Ansøgningsfrist er fra 1. november- 30. november 2018.

https://www.folkehjaelp.dk/det-goer-vi/frivilligt-socialt-arbejde/julehjaelp/

 

Mødrehjælpen

Udsatte børnefamilier med hjemmebonde børn eller fast samværs aftale og som har et lavt rådighedsbeløb kan søge om julehjælp.

Ansøgningsfrist er torsdag den 13 december kl 10. Er åbnet for ansøgninger nu.

https://moedrehjaelpen.dk/sog-julehjaelp/

 

Børnesagens Fællesråd

For at komme i betragtning til et julestipendium skal du være eneforsørger til et eller flere børn under 18 år og have brug for økonomisk hjælp. Vi støtter eneforsørgere, der modtager kontanthjælp, dagpenge, sygedagpenge, førtidspension eller en anden lav ydelse.

Ansøgningsfrist er torsdag d. 15. november 2018. Der er åbnet for ansøgninger nu.

https://form.jotformeu.com/82613820840352

 

Frelsens Hær

Julehjælpen er et tilbud til økonomisk trængte familier, der har behov for en ekstra håndsrækning til at fejre en god jul. Alle kan ansøge. Hjælpen vil blive tildelt de ansøgere, der har mest behov.

Der kan søge direkte via nettet eller ved personlig henvendelse.

Der åbnes for ansøgninger 1 november 2018

Ansøgningsfrist: 30. november 2018 kl.

https://www.frelsenshaer.dk/soeg-julehjaelp/

 

Gestus Nord

Julehjælp kan søges af økonomisk trængte familier i Nordjylland med hjemmeboende børn under 18 år.

Julehjælpen skal søges på mail Jul@gestusnord.dk

Følgende til mailen skal sendes:

Navn:

Adresse:

Mobil:

Email:

Beskæftigelse:

Civilstatus (enlig, samlevende, gift):

Oplysninger om partner (navn, beskæftigelse)

Børn (angiv antal og alder)

Oplysninger om indkomst (Send dokumentation)

Oplysninger om evt. Gæld

Er der ansøgt om tilsvarende hjælp hos andre foreninger/organisationer(Ja/nej)

OBS:

Dokumentation på indkomst, ellers kan ansøgningen ikke imødekommes! Et billede af lønseddel accepteres.

Hvis vi kan imødekomme din ansøgning, vil du modtage besked via e-mail senest fredag d. 14. december 2018.

Hvis din ansøgning ikke imødekommes, vil du ikke modtage svar fra os.

Det vil sige, at hvis du ikke har hørt fra os d. 14. december, har du desværre fået afslag

Hvis du har ansøgt om julehjælp hos Gestus, og din ansøgning ikke imødekommes, beder vi om din forståelse for, at der er mennesker, der har mere brug for hjælpen end dig.

Spørgsmål til ansøgningen sendes på FACEBOOK

Til og med 1. december kan der søges julehjælp

https://www.facebook.com/gestusnord/?hc_ref=ARQtZSYjjdrDQwOUtDKJ1jANpdifvRUMLujERZhUeWjFH4ETIgDZrtXHZSURbXPzRaQ&__tn__=kC-R

 

Røde Kors

Røde Kors uddeler fortrinsvist julehjælp til økonomisk trængte børnefamilier. Kontakt den lokale Røde Kors afdeling for at høre, hvordan der ansøges (der er mangle lokale afdelinger så find den nærmeste på listen). Julehjælpen består typisk af et gavekort til COOP eller en julekurv med julevarer.

Der er ikke angivet ansøgningsfrist

https://www.rodekors.dk/jul/soeg-julehjaelp/kontaktperson

 

 

Julehjælp i sognene

Julehjælp i folkekirken uddeles af de lokale kirker. Mange kirker uddeler julehjælp for midler, der indsamles i sognet. Kontakt den lokale kirke for mere info.

Der er ikke angivet ansøgningsfrist 

 

Samvirkende Menighedsplejer

Hvis der ikke uddeles julehjælp i din lokale kirke, kan du søge om julelegat hos Samvirkende Menighedsplejer. Dette kræver, at du får din ansøgning attesteret hos din lokale sognepræst. Præsten kan også søge på vegne af dig. Kontakt: 36 46 66 66 eller smp@menighedsplejer.dk

Ansøgningfrist 4 december 2018 kl 12.00

https://menighedsplejer.dk/page/235/s%C3%A5dan-s%C3%B8ger-du-julehj%C3%A6lp

 

 

Børnesagens Fællesråd

Eneforsørgere til et eller flere børn under 18 år, der modtager kontanthjælp, dagpenge, sygedagpenge, førtidspension eller anden lav ydelse, kan søge om julehjælp.

Ansøgningsfrist: 15 november 2018 via dette link https://form.jotformeu.com/82613820840352

 http://boernesagen.dk/hjaelp-til-eneforsorgere/

 

Julehjælpen

På Julehjælpen formidler de kontakt mellem donorer og værdigt trængende familier i hele Danmark. Man kan via Julehjælpen enten donere eller ansøge om hjælp i form af legetøj, tøj, gavekort og alle de mange andre genstande, der bliver doneret af private samt virksomheder.

https://www.julehjaelpen.dk/forside

Ansøgningsfrist ukendt – Søg her: https://www.julehjaelpen.dk/modtag

 

Foreningen til støtte for mødre og børn

Fonden støtter enlige mødre, og der støttes med kontante julelegater.

Sådan søges der: https://morbarn.info/Julehjaelp2018/

Ansøgningsskema: https://morbarn.info/wp-content/uploads/2018/09/Ansøgningsskema_JUL2018.pdf

Send ansøgningen til: kontakt@morbarn.info.

Der er åbnet for ansøgningen

 

Børnenes Kontor Aalborg

Klasselærere i Aalborg Kommune indstiller socialt belastede børnefamilier til at modtage julehjælp ved bestyrelsen for Børnenes Kontor.

Yderligere information: nina.hav@skolekom.dk eller https://form.jotformeu.com/82613820840352

Der er ikke angivet ansøgningsfrist

 

Blå Kors

Familier og personer, som i forvejen har tilknytning til Blå Kors` arbejde i form af f.eks. væresteder, bo- og behandlingstilbud, TUBA, Barnets Blå Hus og Blå Kors' lejre og familieture, vil blive prioriteret først.

Der kommet et link på hjemmesiden i starten af november 2018.

https://www.blaakors.dk/

 

Facebookgrupper

Der findes utroligt mange lokale og landsdækkende facebookgrupper hvorigennem der kan søges om julehjælp i form af selskab, gaver, mad mv.

Det nemmeste er at søge på Julehjælp, julehjælp Nordjylland eller julehjælp Aalborg hvorved grupperne dukker op.

Udarbejdet af Udvidet Økonomisk Rådgivning

Ydelsescenteret

Ruth Thomsen

Karina Nørager

Eva Andreasen

D. 30/10 - 2018