Alle der kan, bør stemme. Også dig der er på ferie i Danmark


 Onsdag den 5. juni 2019 - samme dag som i Danmark - afholdes der folketingsvalg i Grønland. 

Alle vælgere der har bopæl i Danmark får som altid en stemmeseddel tilsendt, men vælgere med bopæl i Grønland, der opholder sig i Danmark, kan også stemme i Danmark - dog i form af en “brevstemme” til folketingsvalget i Grønland i enhver kommune her i landet på de steder, hvor enhver vælger kan brevstemme, dvs. som regel på borgerservicecenteret m.v., eller hos en stemmemodtager.

Da brevstemmerne skal være fremme hos afstemningsledere i Grønland inden kl. 9 på afstemningsdagen, bør vælgere med fast bopæl i områder af Grønland, hvor postgangen ikke kan betragtes som regelmæssig, brevstemme snarest muligt, også selv om bekendtgørelsen af kandidater til folketingsvalg i Grønland endnu ikke er sket. Ønsker man at stemme personligt, har man mulighed for eventuelt at brevstemme igen, når fortegnelsen over kandidater til folketingsvalg i Grønland er bekendtgjort. Det vil da være den sidst afgivne brevstemme fremkommet inden kl. 9 på afstemningsdagen, som tages i betragtning.