Folketingimut Kalaallit Nunaanni qinersinissamut nalunaarut 


KALAALLIT NUNAANNI NAALAGAAFFIUP SINNIISUA meddeler;

 Folketingimut Kalaallit Nunaanni qinersinissamut nalunaarut 

Kunngip Ammasumik Allagai maajip 7-iani 2019-imeersut naapertorlugit Folketingimut Kalaallit Nunaanni qinersisoqassasoq aalajangiunneqarpoq 

Pingasunngorneq ulloq 5. juni 2019 nal. 09.00-20.00 

Aamma nalunaarummi nr. 845 21. december 1988-imeersumi §27, imm. 1 naapertorlugu, kingorna inatsisikkut nr. 877-ikkut 24. november 1993-imeersukkut aamma inatsisikkut nr. 822-kkut 25. november 1998-imeersukkut allanngortinneqartumi qinigassanngortitsissutit tunniunnissaat arfininngorneq ulloq 25. maj 2019 nal. 12.00–imut killilerneqarpoq, piffissarlu taanna killigalugu qinigassanngortitsissutit qinersinermi siulersuisunut tunniunneqarsinnaapput. 

Bekendtgørelse om afholdelse af valg i Grønland til Folketinget 

I medfør af Kongeligt Åbent Brev af 7. maj 2019 fastsættes afholdelsen af valg i Grønland til Folketinget til 

Onsdag d. 5. juni 2019 fra kl. 09.00-20.00 

Samtidig fastsættes i henhold til § 27, stk. 1, i lov nr. 845 af 21. december 1988 om folketingsvalg i Grønland med senere ændringer, der følger af lov nr. 877 af 24. november 1993 og lov nr. 822 af 25. november 1998, fristen for indlevering af kandidatanmeldelser til lørdag d. 25. maj 2019 kl. 12.00, indtil hvilket tidspunkt kandidatanmeldelser kan indleveres til en valgbestyrelse. 

KALAALLIT NUNAANNI NAALAGAAFFIUP SINNIISUA, Nuuk, ulloq 7. maj 2019. 

RIGSOMBUDSMANDEN I GRØNLAND, Nuuk, den 7. maj 2019.