EFTERSKOLE - DANSK

Her kan du læse om at tage på efterskole i Danmark og om Det Grønlandske Hus i Aalborgs rolle i forbindelse med grønlandske elever på danske efterskoler.

Vi har samlet oplysninger omkring efterskoleophold i Danmark i pjecen: På Efterskole i Danmark. Læs pjecen her

Henvendelse omkring grønlandske elever på efterskoleophold i Danmark - Region Nordjylland kan rettes til:

Birgitte Mathiasen

Uddannelsesvejleder
Direkte telefon: 99 34 25 62
Email: bm@dgh-aalborg.dk

De Grønlandske Huse i Danmark er samarbejdspartnere med Uddannelsesstyrelsen/Ilinniartitaanermut Aqutsisoqarfik omkring efterskolelever i Danmark.

SKOLEVALG OG TILSKUD

Fristen for ansøgning om tilskud fra Selvstyret til efterskoleophold i Danmark er den 1. december.

For at kunne modtage tilskud til et efterskoleophold i Danmark er der flere krav:

  • Eleven skal ved opholdets begyndelse have afsluttet folkeskolen og må ikke være fyldt 18 år.

  • Ved ansøgningen skal der forelægge bekræftelse på en efterskoleplads.

  • Der skal være en underskrevet kontrakt med en kontaktfamilie i Danmark.


Find bekendtgørelsen og ansøgningsskemaer til tilskud, kontaktfamiliekontrakten, checklister for forældre og rådgivningslærere m.m. på Uddannelsesstyrelsen/Ilinniartitaanermut Aqutsisoqarfik hjemmeside.

Der er rift om pladserne på efterskolerne i Danmark. Derfor er det vigtigt at finde en plads til eleven i god tid. Man kan blive skrevet op flere år i forvejen mod et depositum.

Vær omhyggelige, når I vælger en efterskole. Mange af skolerne tilbyder forskellige tilvalgsfag som for eksempel musik, idræt, teater, håndarbejde, madlavning, friluftsliv, IT m.m. Flere skole bygger også på en bestemt livsanskuelse som eksempelvis kristen, økologisk eller vegetarisk. Andre tilbyder specialundervisning til elever med indlæringsvanskeligheder og ordblindhed eller undervisning i dansk som andetsprog. På skolernes egne hjemmesider kan I læse meget mere om skolerne, deres tilbud, og de værdier de bygger på. 

Find din efterskole her

 

KONTAKTFAMILIER

For at kunne modtage tilskud til et efterskoleophold fra Grønlands Selvstyre, er det et krav, at eleven har en kontaktfamilie i Danmark. Grunden til dette er, at det er yderst vigtigt, at efterskoleeleven har en god base i Danmark udenfor efterskolen. Da det ikke er muligt at opholde sig på efterskolen i ferier og forlængede weekender, skal efterskoleeleven i disse tilfælde være hos kontaktfamilien.


Vi anbefaler, at kontaktfamilien så vidt muligt er familie eller bekendte i Danmark, som eleven kender i forvejen. Herudover er det en rigtig god idé at vælge en efterskole, der ligger tæt på kontaktfamilien, da transport i bus eller tog kan blive en dyr løsning, når eleven skal besøge sin kontaktfamilie.

Selvom kontaktfamilien er forældrenes forlængede arm, mens barnet er på efterskole i Danmark, er det vigtigt at huske på, at det stadig er forældrene, der har det fulde ansvar overfor deres barn – også i økonomisk henseende.

Læs mere om betingelserne i kontaktfamilieformularen

Opstår der problemer mellem eleven og kontaktfamilien kan Husets uddannelsesvejledere kontaktes.

 

DET GRØNLANDSKE HUS' ANSVARSOMRÅDER

Det Grønlandske Hus har en række ansvarsområder i forbindelse med efterskoleophold i Danmark. 

Ved ankomsten til Danmark bliver de efterskoleelever, der ikke bliver afhentet af kontaktfamilier, modtaget af medarbejdere fra De Grønlandske Huse. Det Grønlandske Hus i København modtager eleverne i Kastrup Lufthavn og sender dem videre til de øvrige destinationer. Efterfølgende bliver efterskoleeleverne afleveret på efterskolen af kontaktfamilien eller Husene.

I begyndelsen af skoleåret inviterer Det Grønlandske Hus elever og kontaktlærere til efterskolekomsammen. Her er der rig mulighed for at gense kammerater hjemmefra og udveksle erfringer fra skolestarten.

Hen over vinteren giver De Grønlandske Huse vejledning omkring elevens fremtidige uddannelse i samarbejde med efterskolen.

Ved elevens hjemrejse sørger Sprogcentret i Sisimiut for de praktiske ting omkring bestilling af billet. Bestillingsblanketten sendes ud til efterskolen i foråret.

Vi rykker ud, hvis der er brug for os. Trænger en elev til en snak pga. hjemve eller andre problemer, der kan opstå under efterskoleopholdet, er Husets uddannelsesvejledere og socialvejledere til rådighed.

Huset skal altid orienteres om eventuelt skift af efterskole eller kontaktfamilie.

Vores e-mails og telefoner er altid åbne for spørgsmål fra elever, forældre, kontaktfamilier eller efterskoler.

 

KÆRE KOMMENDE EFTERSKOLEELEV

Det er et stort skridt at tage på efterskole i Danmark. Det er sikkert første gang, du skal flytte hjemmefra, og afstanden mellem Danmark og Grønland gør, at man ikke lige kan tage hjem på besøg hos forældrene i weekenden, ligesom ens klassekammerater kan. Derfor er det også meget vigtigt, at du føler dig helt klar til at tage af sted for et helt år. Men når det er sagt, er et efterskoleophold en oplevelse for livet og et møde med en masse nye spændende udfordringer og ikke mindst mange nye mennesker.

Livet på en efterskole er noget anderledes end det, du er vant til hjemmefra. Først og fremmest skal du gå på en ny skole med masser af nye klassekammerater – og du skal også bo sammen med dem. Ofte deler man værelse med 2-5 andre elever. Derfor er det vigtigt, at du er indstillet på at lære en masse nye mennesker at kende, og at du selv tager initiativ til at finde nye venner. Og så er det jo ikke sikkert, at det lige er din livret, der bliver serveret i kantinen hver dag.

En anden ting, der er vigtig at huske på, er, at et efterskoleophold indebærer, at man går i skole. Med andre ord forventes det, at du står op om morgenen, følger undervisningen, deltager i timerne, laver dine lektier og afleverer opgaver. Men ud over det almindelige skolearbejde er der også en række andre aktiviteter på efterskolen som eksempelvis valgfag, hvor du kan få lov til at lave det, der interesserer dig mest.

Det er vigtigt at have et godt forhold til sin kontaktfamilie. Det er her, du kan være i dine friweekender og ferier. Derfor er det også vigtigt at respektere sin kontaktfamilie. Husk på, at du er gæst i deres hjem, så husk at ringe og aftale inden du kommer på besøg. Hjælp til med madlavningen, opvasken og andre pligter. Din kontaktfamilie er ikke forpligtet til at betale for dig, så sørg for selv at have penge til eksempelvis busbilletten.

Når man er langt væk hjemmefra, er det helt naturligt at få hjemve. Vi plejer at sige, at der er tre forskellige tidspunkter under et efterskoleophold, hvor vi kan se, at eleverne særligt får hjemve. Første gang er i starten af efterskoleopholdet, når man lige er flyttet herned og ikke rigtigt har nået at lære nye venner at kende endnu, og man slet ikke har nået at vænne sig til at være væk hjemmefra. Men lige så snart man er kommet godt på plads og har lært nogle af de andre elever at kende, fylder hjemveen mindre og mindre. Anden gang er, når vinteren nærmer sig, og det bliver mørkt, regnfuldt og gråt i Danmark, og man savner Grønlands frost, sne og is. Tredje gang er omkring julen. Nogle efterskoleelever tager hjem på juleferie, og når man så kommer tilbage til Danmark, savner man naturligvis dem derhjemme. Andre holder jul i Danmark hos familie eller kontaktfamilien, og så savner man naturligvis dem derhjemme.

Hjemve er noget, som alle vil opleve i større eller mindre grad, og det er jo i virkeligheden en rigtig god ting. For når man har hjemve, så betyder det jo blot, at man har nogen derhjemme, som man holder rigtigt meget af, og som holder rigtigt meget af én. Men gør du selv en indsats, vil vi garantere dig, at dit efterskoleophold bliver en oplevelse, du aldrig vil glemme. Den oplevelse, der vil gøre mest ondt, er sandsynligvis den sidste dag på efterskolen, hvor du skal sige farvel og på gensyn til alle dine nye kammerater.

Vi glæder os til at se dig på efterskole i Nordjylland.

 

TIL EFTERSKOLERNE

Vi vil gerne være en god sparringspartner til efterskolerne. Opstår der problemer under efterskoleopholdet, er det en god ide at kontakte Huset i god tid. Ofte kan en samtale på grønlandsk være behjælpelig. Vi rykker ud, hvis der er behov for det.

Sker der ændringer under en elevs efterskoleophold som eksempelvis, at eleven får en ny kontaktfamilie eller skifter efterskole, kontaktes uddannelsesvejlederne.

I begyndelsen af skoleåret inviterer Det Grønlandske Hus elever og kontaktlærere til efterskolekomsammen. Her er der rig mulighed for eleverne for at gense kammerater hjemmefra og dele oplevelser fra skolestarten. Samtidig er det en god mulighed for kontaktlærerne fra de forskellige efterskoler for at mødes og udveksle jeres erfaringer med grønlandske elever. Der vil være repræsentanter fra Det Grønlandske Hus’ uddannelses- og socialafdeling til stede for at svare på spørgsmål fra både elever og lærere.

Herudover kommer vi forbi efterskolen i løbet af vinteren og orienterer om uddannelsesvalg efter efterskolen.

Bemærk, at Husenes områder er blevet ændret i forbindelse med de nye Regioner. Se De Grønlandske Huses områdekort her.