ERHVERVSUDDANNELSER

På denne side kan du læse nærmere om ansøgningsproceduresærlige tilskud og forhold for studerende på erhvervsuddannelser i Danmark.

På Undervisningsministeriets uddannelsesportal UG - Uddannelsesguiden kan du søge de fleste oplysninger om dit ønskestudium. Du kan se, hvordan studiet er opbygget, hvad adgangskravene er, hvordan du søger dig optaget og ikke mindst, hvad du kan bruge uddannelsen til.

 

ANSØGNINGSPROCEDURE:

Du skal selv sørge for at ansøge om optagelse på uddannelsen, om uddannelsesstøtte fra Grønlands Selvstyre samt om SU. Du skal være opmærksom på, at der er forskellige regler for Uddannelsesstøtte og SU, ud fra om du er under eller over 20 år gammel.

1: Ansøgning om optagelse på uddannelse:

Du skal selv ansøge om optagelse på de ønskede uddannelser. Dette skal enten gøres digitalt gennem www.optagelse.dk eller ved brug af skolen eget ansøgningsskema. Se nærmere på skolens egen hjemmeside.

Du skal bruge Nem-ID for at ansøge om optagelse på uddannelsen. Du kan få nem-ID igennem www.nemid.nuwww.sullissivik.gl, igennem jeres bank eller ved fremmøde ved kommunen.

2: Ansøgning om uddannelsesstøtte fra Grønlands Selvstyre: 

Du kan ansøge om uddannelsesstøtte fra Grønlands Selvstyre. 

Er du under 20 år kan du ansøge om månedligt stipendium gennem Grønlands Selvstyre. Har du børn kan du også søge om børnetilskud.

Er du 20 år  eller derover  skal du ansøge om månedligt stipendium fra Statens Uddannelsesstøtte (SU).

Alle uddannelsessøgende på en erhvervsuddannelse kan desuden søge om særydelser gennem Grønlands Selvstyre som eksempelvis frirejser til eks. studiestart og en årlig ferierejse, og øvrige særydelser som eks. tandbehandling mm.

Hvis du ønsker at ansøge om uddannelsesstøtte fra Grønlands Selvstyre skal du udfylde et ansøgningsskema. Sørg for at læse vejledningen til skemaet grundigt og husk at vedlægge den krævede dokumentation. Ansøgningsskemaet samt vejledning hertil kan findes på sunngu.gl

Ansøgningen om uddannelsesstøtte skal du sende til Det Grønlandske Hus i det område, hvor din 1. prioritetsuddannelse er placeret.

Læs nærmere om uddannelsesstøtte under afsnittet ”Hvem kan få støtte” og på sunngu.gl eller hør mere hos en uddannelsesvejleder.

3: Ansøgning om SU:

Er du over 20 år gammel skal du ansøge om månedligt stipendium fra Statens Uddannelsesstøtte (SU).

Du vil derfor ikke modtage et månedligt stipendium fra Grønlands Selvstyre, men skal i stedet ansøge om dansk SU på www.su.dk. Det er også gennem SU, at du kan ansøge om evt. børnetilskud og studielån.

Du skal bruge Nem-ID for at ansøge SU. Du kan få nem-ID igennem www.nemid.nuwww.sullissivik.gl, igennem jeres bank eller ved fremmøde ved kommunen.

Du kan ikke ansøge om SU før, du er blevet optaget på uddannelsen. Det er en rigtig god ide at kigge rundt på SU’s hjemmeside, så du kan finde ud af, hvor stort et månedligt stipendium, du kan forvente.

PRAKTIK:

De fleste erhvervsuddannelser er opbygget således, at man i løbet af uddannelsen skal i praktik. Man starter typisk på et grundforløb, der giver adgang til mange forskellige uddannelsesretninger på hovedforløbet. Når grundforløbet er afsluttet vælger man sin retning, og skal herefter skiftevis i praktik og på skoleophold.

Det er dit eget ansvar at anskaffe en praktikplads, men det er ikke et krav for at få uddannelsesstøtte fra Grønlands Selvstyre, at man har anskaffet praktikpladsen inden man starter på grundforløbet såfremt uddannelsen er omfattet af uddannelsesgarantien.

Uddannelsesgarantien sikrer, at du kan færdiggøre en uddannelse på det grundforløb, som du er startet på. Dog kan du være nødsaget til at skifte til en anden uddannelsesretning efter endt grundforløbet, såfremt du ikke kan finde praktikplads og der ikke tilbydes skolepraktik på den valgte uddannelsesretning.

Efter grundforløbet, dvs. under dit hovedforløb og når du er i praktik, vil du modtage praktikløn fra den virksomhed, hvor du har praktikplads. Hvis du ikke har fundet en praktikplads og kommer til at benytte dig af et tilbud om skolepraktik, vil du i stedet modtage praktikpladsydelse fra skolen.

Du kan læse mere om Uddannelsesgarantien, om skolepraktik og om at finde praktikplads på UG - Uddannelsesguiden

Det er altid en god ide at kontakte uddannelsesvejlederne i Det Grønlandske Hus, når du skal i praktik. Hvis du kontakter en uddannelsesvejleder så snart du ved du skal i praktik, er der som udgangspunkt også mulighed for at dele af dine udgifter i forbindelse med praktikopholdet kan blive dækket.

 

SÆRLIGE TILSKUD OG FORHOLD FOR STUDERENDE PÅ ERHVERVSUDDANNELSER

Studielån:

Er du over 18 år og under uddannelse i Danmark, har du mulighed for at søge om et landskassefinansieret studielån gennem Grønlands Selvstyre.

Lånet hedder et Engangslån og udgør 10.000 kr. Det kan lånes én gang under uddannelsen.

Lånet forrentes ikke, så længe du er støtteberettiget, dvs. så længe du er studieaktiv og modtager uddannelsesstøtte fra Grønlands Selvstyre.

Ansøgning om studielån henvendes til Uddannelsesstøtteforvaltningen via usf@nanoq.gl. Husk, at oplyse navn, cpr-nummer, korrekt adresse og e-mailadresse.

Der er desuden mulighed for at ansøge om et månedligt studielån gennem www.su.dk.

Transporttillæg:

Er du er du mellem 16 og 19 år, eller modtager du SU, har du mulighed for at ansøge om et Ungdomskort, der giver rabat på offentlig transport i Danmark. Du kan læse mere og ansøge om kortet på ungdomskort.dk

Skat:

Grønlandske studerende er omfattet af en såkaldt dobbeltbeskatningsaftale mellem de danske og de grønlandske skattemyndigheder. Det betyder blandt andet, at uddannelsesstøtten fra Grønland er skattepligtig i Grønland. Herudover er der et særligt ”studenterfradrag”, som du kan gøre brug af under dit studium i Danmark.

En vejledning omkring beskatning af grønlandske uddannelsessøgende kan findes på sunngu.gl

Idrætstalent:

Er du idrætstalent, har du mulighed for at søge om at få grønlandsk uddannelsesstøtte til en ungdomsuddannelse i Danmark i forbindelse med din sport. Det kunne eksempelvis være sammensat af et ophold på et sportscollege og en uddannelse ved et gymnasium, HTX, HHX, EUD eller HG.


For at komme i betragtning som idrætstalent skal du have en indstilling fra Elitesport Greenland, dit specialforbund samt din klub. Læs mere om betingelserne for idrætstalenter på www.sunngu.gl eller kontakt en uddannelsesvejleder.