HVEM KAN FÅ STØTTE?

Er du grønlænder med dansk statsborgerskab, har du mulighed for at ansøge om at modtage uddannelsesstøtte gennem Grønlands Selvstyre. Dog skal du opfylde kravene om tilknytning samt vælge en godkendt uddannelse.

TILKNYTNING

Uddannelsesstøtte til uddannelser i Grønland kræver, at du har fast bopæl i Grønland.

Uddannelsesstøtte til uddannelser udenfor Grønland (herunder Danmark) kræver:

  • at du har fast bopæl i Grønland på ansøgningstidspunktet og har boet i Grønland mindst 5 år umiddelbart før
  • eller at du har boet fast i Grønland i mindst 10 år og højst har boet udenfor Grønland i 3 år efter det fyldte 18. år. (Ophold uden for Grønland, der udelukkende skyldes uddannelsesforhold eller forsorgsforhold, hvor grønlandske myndigheder har medvirket, tæller ikke med.)
     

GODKENDTE UDDANNELSER

For at du kan få uddannelsesstøtte kræver det, at den uddannelse, du ønsker at læse, er støtteberettiget. Læs om dette på www.sunngu.gl
 

ANSØGNING

Se Grønlands Selvstyres uddannelsesside www.sunngu.gl og find flere informationer samt ansøgningsskemaet til grønlandsk uddannelsesstøtte.
 

DANSK SU

Går du på en videregående uddannelse, eller er du over 20 år, skal du som udgangspunkt have det månedlige stipendium igennem dansk SU. Se mere under afsnittene om typer af uddannelse.

Opfylder du ikke tilknytningskravene, men er du dansk statsborger, har du mulighed for at ansøge om dansk SU til en SU-berettiget uddannelse. Læs mere på www.su.dk