ØVRIGE SÆRYDELSER

For at kunne modtage særydelser fra Grønlands Selvstyre skal man på ansøgningstidspunktet være godkendt til uddannelsesstøtte fra Grønlands Selvstyre samt modtage stipendium fra Grønlands Selvstyre eller Statens Uddannelsesstøtte (SU).

Snak med din uddannelses-vejleder om ansøgnings-procedure vedr. særydelser.

 

TYPER AF SÆRYDELSER

  • Frirejser
  • Dækning af udgifter til lægeordineret behandling, såsom psykolog, fysioterapeut og kiropraktor
  • Dækning af lægeordinerede medicinudgifter og behandling til lægelig dokumenteret kronisk sygdom
  • Dækning af udgifter til akut tandbehandling efter godkendelse
  • Deltagerudgift i forbindelse med grønlandskundervisning og nødvendig ekstraundervisning
  • Udlæg af indkvarteringsudgifter i forbindelse med påbegyndelse, afbrydelse eller afslutning op til 3 uger
  • Tilskud til bøger ved de videregående uddannelser
  • Engangslån